தொடர்புக்கு

தொடக்கப் பள்ளி
தாய்த்தமிழ் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளி,
10/398, கலைவாணர் நகர்,
பல்லடம் சாலை,
திருப்பூர் – 641 605.
தமிழ்நாடு. இந்தியா.

தலைமையாசிரியர் : +91 89400 71195
தாளாளர்: +91 99425 71195

primaryhm@thaitamil.in
,
correspondent@thaitamil.in

உயர்நிலைப் பள்ளி:
தாய்த்தமிழ் உயர்நிலைப் பள்ளி,
பொங்கலூர் பாதை,
சிங்கனூர் – 641 664.
திருப்பூர் மாவட்டம்.
தமிழ்நாடு.
இந்தியா.

பள்ளி: 0421 2317195
தலைமையாசிரியர்: +91 99433 71195
தாளாளர்: +91 99425 71195

highschoolhm@thaitamil.in
,
correspondent@thaitamil.in

அறக்கட்டளை

செயலர் /தாளாளர், 
தாய்த்தமிழ் கல்விப்பணி அறக்கட்டளை, 
(80Gஇன்படி வரிவிலக்குப் பெற்றது)
10/398, கலைவாணர் நகர்,
பல்லடம் சாலை,
திருப்பூர் – 641 605.
தமிழ்நாடு,
இந்தியா.
+91 99425 71195
secretary@thaitamil.in