தாய்மொழிக் கல்வி அடிப்படை உரிமை – தினமணி கட்டுரை

தமிழகத்தில் தாய்மொழியில் கல்வி கற்பது குறைத்துக்கொண்டு வருவது மிகவும் கவலை அளிப்பதாக உள்ளது. ஒருவனது இதயத்தை தொடுவதற்கு அவனது தாய்மொழியில் பேச வேண்டும் என்றும், பொது மொழியில் பேசினால் அவனது எண்ணத்தை மட்டுமே அறிய முடியும் என்றும் நெல்சன் மண்டேலா கூறியுள்ளார். மகாத்மா காந்தியும் தாய்மொழி கல்வியையே வலியுறுத்தினார். இளமையில் மற்ற மொழிகளில் கற்பதனால், குழந்தைகளுக்கு மேலும் படிக்க…